Międzyzdroje 11-14 czerwca 2019 r.

an image

Tematyka konferencji:

modernizacja istniejących technologii i wprowadzanie nowych niskoodpadowych ograniczających ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska u źródła, wykorzystanie odpadów w przemyśle nie tylko chemicznym, ale i innych gałęziach, oraz w rolnictwie, oczyszczanie ścieków i gazów.

więcej...

  • Zrównoważony Rozwój
  • Zintegrowana Polityka Produktowa
  • Odpowiedzialność i Troska
  • Czystsza Produkcja

Patronat honorowy:

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
oraz Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie


Valid XHTML 1.0 Transitional - stat4u